Bildiri Gönderimi

Kongre bildirilerinizi

inancacongress@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

NOT: INANCA’da bildiriler Türkçe ve İngilizce yazılıp sunulabilecek olup katılımcıların sunumlarını 15 dakikada gerçekleştirmeleri öngörülmektedir. Bununla beraber bildiriler hakem süreciyle değerlendirmeye tabi tutulacak ve kabul edilen bildiriler ISBN’li olarak Özet Kitapçığı’nda yayımlanacaktır. Kongre sonrasında, kongrede sunulmuş olan bildirilerin tam metinleri, yazarın/yazarların istediği doğrultusunda Tam Metin Kitabı’nda ISBN’li olarak yayımlanabilecektir.