Önemli Tarihler

Kongre Tarihi 10 – 12 Nisan 2020
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 16 Mart 2020
Son Kayıt Tarihi 1 Nisan 2020
Sempozyum Program İlanı 6 Nisan 2020
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi* 30 Mayıs 2020
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi Haziran 2020
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi Temmuz 2020

Önemli Tarihler

*Tam metin gönderimi zorunlu değildir.